Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Talent

De huidige tijd met zijn urgente maatschappelijke, economische en ecologische vraagstukken vraagt om een andere benadering van talent, om andere kwaliteiten en vormen van samenwerking. Het Nieuwe Instituut wil het begrip talent onderzoeken en gaat erover in gesprek met ontwerpers, makers, onderzoekers, curatoren, beleidsmakers, het onderwijs en andere betrokkenen.

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler onder het programma van het Nieuwe Instituut. Als opdrachtgever zien wij het als onze taak om een grote diversiteit aan ontwerpers te betrekken bij het vormgeven van het programma, ruimtelijk, grafisch en digitaal. Binnen Agentschap worden talentvolle ontwerpers zichtbaar gemaakt en verbonden met internationale opdrachtgevers en platforms.

Welke nieuwe wegen worden er binnen het onderwijs bewandeld? Wat is er nodig om als ontwerper of maker een carrière op te bouwen? Hoe definiëren we succes? Hoe zorgen we ervoor dat talentontwikkeling inclusief is en we niet vergeten aandacht te besteden aan blinde vlekken en negatieve effecten? Moeten we het begrip talent misschien helemaal loslaten? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde tijdens The Common Inn op 18 april 2019, in een reeks Thursday Night Live bijeenkomsten en met een serie interviews in dit webmagazine.

 

Artikelen

‘Get a friend and start a school’: Redesigning the Designer

Verslag

Op 22 november 2019 nodigde Het Nieuwe Instituut lectoren, docenten en opleidingscoördinatoren uit om met elkaar in gesprek te gaan om samen de benodigde gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ontwerponderwijs van de toekomst te formuleren, tijdens het evenement Redesigning the Designer.

Een nieuwe definitie van talent

Het Nieuwe Instituut

'Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij talentvolle mensen waarderen, en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om open te staan voor vaardigheden waarvan we het bestaan nog niet kennen?'

Een keten van regelingen voor talentontwikkelingen

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

‘Het mooie van de talentontwikkelingsregeling is dat de ontwerper de ruimte en vrijheid krijgt om iets op te starten dat misschien niet meteen succesvol is, maar pas later van waarde blijkt te zijn.'

Blinde vlekken

Rosa te Velde

'Ze moeten succesvol, beschikbaar, zelfverzekerd zijn en vernieuwend blijven. Dat is een heel wit, patriarchaal en neoliberaal succesmodel. Over falen wordt niet of nauwelijks gesproken.’

Passie, liefde en empathie

Pascale Gatzen

'Het enige criterium dat echt telt is de bereidheid van de deelnemer om zich over te geven aan haar eigen leerproces, om dat zelf vorm te geven en daar autonomie in te ontwikkelen.'

Een veelheid aan talenten

Afaina de Jong en Arna Mačkić

'Meer diversiteit onder docenten zal leiden tot meer diversiteit onder de studenten, omdat voor hen de drempel lager wordt. Een diversiteit die zorgt voor een grote rijkdom aan verschillende ervaringen, interesses, verhalen en nieuwe (beeld)talen.'