Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut wil de notie van talent onderzoeken om te zien welke waarden in een dergelijk begrip verstopt zitten, hoe het functioneert en voor welke agenda’s het wordt ingezet. Naast deze vorm van reflectie, ontwikkelt het instituut ook nieuwe manieren en opdrachten om ontwerpers te betrekken bij het programma. Vanuit welke waarden en opvattingen doet het instituut dit? In dit interview zijn onderzoeker Klaas Kuitenbrouwer, director of Research Marina Otero Vezier, hoofd Agentschap Francien van Westrenen en art director Maureen Mooren aan het woord.

‘We willen de notie van talent onderzoeken, om te analyseren welke waarden in een dergelijk begrip verstopt zitten, hoe het functioneert, voor welke agenda’s het wordt ingezet,’ vertelt Klaas Kuitenbrouwer, researcher bij Het Nieuwe Instituut. ‘Die ondervragende rol hoort bij de plek die Het Nieuwe Instituut in het cultuurbestel heeft ingenomen. Het Nieuwe Instituut wil, als grote instelling waarbinnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur samenkomen, een laboratorium voor samenlevingsvormen en actie zijn.’

Als culturele instelling opereert Het Nieuwe Instituut zowel nationaal als internationaal, benadrukt Marina Otero Vezier, director of Research in Het Nieuwe Instituut. ‘Als instituut identificeren en ondersteunen we ideeën en praktijken die afwijken van gevestigde denkwijzen en die niet-uitbuitende vormen van samenleven mogelijk maken. Regelmatig betrekken we gevestigde namen bij ons programma, alsook meer zoekende en experimentele ideeën en praktijken. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om lokaal opkomende ideeën en praktijken te ondersteunen en te promoten. We werken samen met professionals, maar ook met studenten en met mensen die niet eerder de gelegenheid kregen om hun projecten te ontwikkelen. Het verbinden van die werelden, het met elkaar in contact brengen en van elkaar leren, is fundamenteel voor Het Nieuwe Instituut. Maar we vragen ons ook af of een instelling als Het Nieuwe Instituut onafhankelijke praktijken kan erkennen, zonder ze onderdeel te maken van de kleine wereld die we paradoxaal genoeg mainstream noemen. We kijken kritisch naar onszelf en proberen de verleiding te weerstaan alleen op bekende paden, gedeelde talen en erkende trajecten te vertrouwen.’

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op zoek naar onverwachte talenten

Sinds 2016 schrijft Het Nieuwe Instituut ieder jaar een open call uit voor een fellowshipprogramma. Uit de inzendingen selecteert een internationale jury drie tot vier fellows, die de ruimte krijgen om gedurende een half jaar onderzoek te doen op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. ‘We besloten inschrijvers niet om een cv en aanbevelingen te vragen, omdat we niet zozeer geïnteresseerd waren in wat de deelnemers in het verleden hadden bereikt. Als je je daar op richt mis je misschien het talent dat nog geen grote resultaten heeft geboekt, maar wel een fascinerend plan heeft voor een onderzoek dat onze blik op de wereld of in ieder geval die van architectuur, design en digitale cultuur voorgoed zal veranderen. We vroegen de inschrijvers om zichzelf en hun project op hun eigen wijze te beschrijven. We zoeken steeds naar manieren om het instituut open te stellen voor onverwachte deelnemers en perspectieven, die de instelling zullen uitdagen en voor altijd transformeren.'

Het fellowshipprogramma krijgt jaarlijks een thema mee, waarmee een vraagstuk aan de orde wordt gesteld. ‘Deze moet relevant zijn en zo open mogelijk worden geformuleerd, zodat zoveel mogelijk verschillende stemmen zich er op verschillende manieren toe kunnen verhouden en op kunnen reageren,’ legt Otero uit.

‘Het fellowship kent geen leeftijdsgrens en beperkt zich niet tot een nationaliteit. De fellows bestaan uit studenten, pas afgestudeerden en ervaren ontwerpers en onderzoekers die de behoefte hebben om een bepaald project te ontwikkelen of in hun carrière een ander pad in te slaan.'

'Het fellowship verleent vooral ruimte en tijd om te experimenteren en te reflecteren. Na afloop van deze studieperiode van zes maanden, zoeken we samen met de fellows naar mogelijkheden om verder te werken aan hun project en het op andere plekken voor ander publiek openbaar te maken.’ Het Nieuwe Instituut zet daarvoor zijn uitgebreide netwerk in, zowel nationaal als internationaal.

Zo bevatte de presentatie WORK, BODY, LEISURE in het Nederlands paviljoen tijdens de architectuurbiënnale van Venetië het werk van twee voormalige fellows: Simone Niquille en Noam Toran. De 2018 fellows: Nathalie Dixon, Malique Mohamud en Elisa Giuliano, organiseerde het openingsprogramma van Het Nieuwe Instituut in Venetië. En in de Nederlandse bijdrage aan de Triennale di Milano 2019 was werk van voormalig fellow Ramon Amaro opgenomen. ‘In de uitwisseling tussen de interesses van de fellows en de mogelijkheden die het instituut te bieden heeft, ontwikkelt zich een gesprek dat uiteindelijk zowel het instituut als de onderzoekers doet veranderen,’ vat Otero de samenwerking samen.

Interview: Lotte Haagsma

Lees meer