Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Met beeld overtuigen

Met Studio LA werkt Mačkić aan een breed pallet van opdrachten, van ontmoetingsplekken in de publieke ruimte tot de stedebouwkundigeschaal van een fietsennetwerk en een onderzoek naar de architectuur van asielzoekerscentra. ‘Architectuur is voor mij een taal geworden om me sociaalmaatschappelijk te kunnen uitspreken,’ vertelt ze. ‘Ik ben de laatste jaren bij veel organisaties op bezoek geweest en heb daar gezien hoe moeilijk het is voor mensen met een andere culturele achtergrond, om zich te ontwikkelen en een plek te veroveren. Het hebben van de juiste cv’s en netwerken of het publiceren van artikelen is zo belangrijk geworden. Architectuur biedt een mogelijkheid om met beeld mensen te overtuigen, en is in die zin een vrij open discipline. Ik merk dat ook in de commissie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Binnen de commissie talentontwikkeling vertegenwoordigen we verschillende stemmen, de een is meer sociaalmaatschappelijk geëngageerd, de ander richt zich meer op esthetiek of juist techniek. Daar discussiëren we met elkaar over, er is niet één manier die wordt gewaardeerd, hoewel je nu wel ziet dat ontwerpers veel kans maken als ze sociaal geëngageerd zijn en artistieke kwaliteiten hebben.’

Publiek paviljoen

Momenteel geeft De Jong, die behalve aan het Sandberg en de TU Delft, ook lesgaf aan ArtEZ en de Willem de Kooning Academie, geen ontwerponderwijs. Andere bezigheden vragen haar aandacht, zoals de lezingen over haar werk die ze de afgelopen tijd gaf bij KTH in Stockholm, Columbia University in NY en de Rhode Island School of Design, maar ze hoopt het lesgeven in de toekomst zeker weer op te pakken. ‘Het is superleuk om met jonge mensen bezig te zijn. Zij spiegelen zich aan jou als docent, maar houden je andersom ook een spiegel voor.’

Ze werkt nu met haar bureau aan de mooiste opdracht die ze maar kan verzinnen. Voor het Grafikenshus, een museum voor grafisch design in Stockholm, ontwerpt De Jong een paviljoen, een architectonische vorm die de architect veel artistieke vrijheid geeft. ‘Alles wat ik interessant vind komt hier samen,’ vertelt ze enthousiast. ‘De relatie tussen identiteit, ruimtelijke representatie en de onder druk staande publieke ruime, een vraagstuk dat ook de theoretische basis van mijn studio vormt. En het alledaagse: het ontwerpen van een publiek gebouw in de openbare ruimte waar mensen met vele verschillende achtergronden samen kunnen komen. Door middel van grafische workshops ontwikkelen we nieuwe modellen en ideeën voor hoe een publiek paviljoen er, in een tijd dat steden meer en meer cultureel divers zijn, uit zou kunnen zien.

Interview: Lotte Haagsma

Lees meer